♀ Brunnstorps Aurora

S17286/73
SE UCH
S12453/67
SE UCH
Söderkullas Vivo
S14972/60
INT UCH NORD UCH
Eros v Gehrimoos
SHSB 077036
INT CH
Beny v Dursrutti
SHSB 58223
Diana VD Holzmuhle
S34040/65
Söderkullas Mitzy
S06552/64
Söderkullas Årsie
S20553/71
Samba