♀ Macis Xiba

S48553/80
*1980-07-23
3 valpar / 1 kull
S32303/77
SE UCH
Sennengårdens Ascot
S05993/72
SE UCH NO UCH NORD UCH
Sennengårdens Mackie
S12453/67
SE UCH
Söderkullas Vivo
S17562/69
Bernina
S61541/72
SE UCH
Sennengårdens Namba
S12453/67
SE UCH
Söderkullas Vivo
S01976/71
NO UCH SE UCH
Söderkullas Örli
S33900/78
Drängmarkens Olga
S29188/72
SE UCH
Odenhills Xolimit
SF07248/71
INT UCH NO UCH SE UCH
Harras Vom Hofwiesental
S32029/68
INT UCH NORD UCH
Zekita
S50644/73
SE UCH
Svedjekullens Wannie
S20791/72
Örberga Unicus
S19660/71
Örberga Quedra