♂ Clangulas Greve-Gustaf

S58639/83
SE UCH
DK15331/78
NORD UCH
Danettas Laro
SHSB245203
INT UCH
Argo Vom Wölflisried
SHSB204269
Rubis v Childebrand
SHSB217031
Beatrix v Seedorf
DK20896/75
Danettas Jucky
SHSB203130
CH
Dani v D Sägegasse
DK00398/74
CH
Flöri v Bernetta
S46584/79
Clangulas Askungen
S64403/76
SE UCH
Sennengårdens Åskar
S59788/73
CH
Apollo v Westring
S01976/71
NO UCH SE UCH
Söderkullas Örli
S32306/77
Sennengårdens Anki
S05993/72
SE UCH NO UCH NORD UCH
Sennengårdens Mackie
S61541/72
SE UCH
Sennengårdens Namba