♂ Clangulas Fang

S54420/82
LP NO UCH SE UCH
S13710/81
NORD V-85 SE UCH
Berntiers Holiday
S21224/71
INT UCH NORD UCH
Odenhills Zebastian
S01970/70
SE UCH
Örberga Nautilus
S32029/68
INT UCH NORD UCH
Zekita
S17286/73
SE UCH
Brunnstorps Aurora
S12453/67
SE UCH
Söderkullas Vivo
S20553/71
Samba
S46584/79
Clangulas Askungen
S64403/76
SE UCH
Sennengårdens Åskar
S59788/73
CH
Apollo v Westring
S01976/71
NO UCH SE UCH
Söderkullas Örli
S32306/77
Sennengårdens Anki
S05993/72
SE UCH NO UCH NORD UCH
Sennengårdens Mackie
S61541/72
SE UCH
Sennengårdens Namba