♂ Eros v Gehrimoos

S14972/60
INT UCH NORD UCH
SHSB 077036
INT CH
Beny v Dursrutti
SHSB 58223
Diana VD Holzmuhle